Skip directly to content

Školení

Rádi bychom pomohli českým vědcům a výzkumníkům, a samozřejmě knihovníkům, aby co nejlépe využili přístup k databázím Elsevier ScienceDirect a Scopus, a  za tímto účelem pořádáme pravidelná školení. Tato školení organizují a vedou  v češtině Jiří Jirát a ve slovenštině Jitka Dobbersteinová. 

Jiří působí v Praze a má s našimi vědeckými databázemi – ScienceDirect a Scopus - dlouhodobé zkušenosti. Jiří navíc vzhledem ke svému chemickému vzdělání zajišťuje školení k databázi Reaxys.

Školení jsou realizována ve spolupráci s knihovnami univerzit a výzkumných ústavů. Obsah jednotlivých školení je vždy přizpůsobován potřebám a požadavkům  účastníků. Kurzy pro začátečníky přinášejí základní informace o databázích jako takových a jejich nejdůležitějších funkcích, zatímco školení pro zkušenější uživatele prezentuje zejména pokročilé funkce, tipy a triky. Na závěr školení si lze databáze vyzkoušet  prostřednictvím praktických cvičení, vytvořených podle požadavků instituce, která školení organizuje.

Rádi bychom vás informovali, že ze strany instituce organizující či pořádající konkrétní školení, není vyžadována žádná finanční spoluúčast. Veškeré výdaje hradí Elsevier.

Nadcházející školení:

Naleznete v událostech na naší Facebookové stránce 


Máte zájem uspořádat školení ve své instituci? Pomůže vám Lucie Boudová