Skip directly to content

Vítejte v Elsevier Česká republika, Slovenská Republika

Elsevier dále vylepšuje design článků v databázi ScienceDirect

8. října, 2012 – Elsevier, přední světový poskytovatel informačních produktů a služeb v oblasti vědy, techniky a medicíny, oznámil další krok ve vylepšení designu online článků v databázi ScienceDirect. Po počátečních změnách provedených již dříve v tomto roce, po odklonu od tradičního lineárního článku díky zlepšení jeho vnitřní navigace a čitelnosti, byl článek ještě více transformován do interaktivního HTML formátu. S tím, jak se online vyhledávání vyvíjí, zjišťují pracovníci výzkumu, že potřebují zapojit nové nástroje pro publikování, hledání a objevování. Nástroje, které pomohou zjednodušit pracovní proces a zlepšit výkonnost. Nedávno spuštěná vylepšení řeší tyto výzvy, nabízejí výzkumníkům interaktivnější způsoby pro efektivnější online vědeckou komunikaci. Tato vylepšení zahrnují: • Možnost stáhnout tabulky a prezentace ve formátu PowerPoint, podporující opětovné použití a citování • Možnost zobrazit odkazy s jejich abstrakty, bez ztráty orientace v aktuálním článku • Další kontext z příbuzných a citujících článků, stejně jako z externích databází • Obsah specifický pro daný obor, aplikace pro interaktivní vizualizaci a pracovní proces „Věda – ze své podstaty – produkuje množství dat, takže možnost efektivně spravovat a používat tyto informace je základní složka pro úspěch výzkumného procesu,“ řekl Olivier Dumon (Managing Director for Elsevier’s Academic and Government Research Markets). „Naše neustálé vylepšování designu článků v databázi ScienceDirect je příkladem toho, jak vedoucí pozice společnosti Elsevier v oblasti dodávání vědeckých informací podporuje potřeby globální vědecké komunity.“ „Vylepšování designu stránky odborných článků nabízí výzkumníkům ty správné nástroje pro šíření, využívání a porozumění výzkumu, zatímco mohou lépe zvládat ohromnou záplavu dostupných informací,“ řekl IJsbrand Jan Aalbersberg (Senior Vice President, Journal & Content Technology společnosti Elsevier). „Projekt Article of the Future ukazuje, že Elsevier – který je hnací silou ve vývoji nového formátu článku – pokračuje v investicích pro zlepšení jak komunikace specifické pro obory, tak pro řešení pracovních procesů.“

O projektu Article of the Future (Článek budoucnosti):

Projekt Article of the Future (Článek budoucnosti) je pokračující iniciativou společnosti Elsevier, jejím cílem je revoluční proměna tradičního formátu odborných článků, a to vzhledem ke třem klíčovým prvkům: prezentace, obsah a kontext. Projekt je nekončící cesta hledající lepší způsoby, jak vytvořit a doručit formálně publikovaný záznam.

15.07.2016
powertothelibrarian.com Znalostní platforma pro knihovny: Powertothelibrarian.com

Profesionálové z oboru knihovnictví přináší studentům, vědcům a akademikům ze svých univerzit  jedinečnou kombinaci znalostí, zkušeností a vhledu.

V této souvislosti uvedl Elsevier novou platformu, nazvanou „Power to the Librarian“. Na této webové stránce můžete prostudovat zkušenosti profesionálů z oblasti knihovnictví, kteří významně napomáhají svým uživatelům k jejich úspěchům.

Přístup na stránky je zdarma – přihlaste se a využijte rozsáhlých znalostí a zkušeností svých kolegů. Přihlásit se můžete zde.

Doufáme, že tyto zkušenosti inspirují vás i váš tým k rozvoji vaší práce a získání většího vlivu na vaší instituci.

20.09.2012
Lucie Vavříková Nová account manažerka Elsevier pro ČR a SR: Lucie Vavříková se těší na osobní setkání s vámi

Novou Account manažerkou pro státy Česká republika, Slovensko a Slovinsko se stala od 1. srpna 2012 Mgr. Lucie Vavříková. Její jmenování je výsledkem naší snahy o příblížení  české vědecké a knihovnické komunitě.  Lucie vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor Informační studia a knihovnictví, v současné době pracuje na doktorátu z bibliometrie. V průběhu uplynulých tří let Lucie působila jako manažer- analytik výzkumu v Technologickém centru Akademie Věd ČR, kde zodpovídala zejména za oblast mezinárodní spolupráce na poli výzkumu a vývoje. Dlouhou dobu figurovala také jako školitelka pro produkty Elsevier. Lucie žije v Praze a již se velmi těší na osobní setkání s vámi. Prosíme, neváhejte Lucii kontaktovat s jakýmkoliv dotazem týkající se produktů Elsevier, ceníků, licenčních smluv, fakturace, konsorciálních záležitostí nebo akcí Elsevier.

27.09.2012
Nový nástroj databáze Scopus: Oprava profilu autora

Součástí snahy zkvalitnit autorské profily v databázi Scopus vyvinul Elsevier jednoduchý nástroj - Průvodce opravou profilu autora (AFW – Author Feedback Wizard). Účelem tohoto nástroje jezjednodušitdosavadní postupy oprav autorských profilů do formy přijatelnější pro uživatele. AFW umožňuje autorům snadněji, přesněji a efektivněji měnit své profily. Průvodce Vás rychle navádí řadou otázek a možností, v nichž vždy zvolíte relevatní údaje.

Více informací ohledně použití AWF naleznete v české verzi krátkého online výukového programu zde.

17.09.2013
BiggerBrains.com image: What does it take to build a successful research career? Plánování kariéry pro mladé vědce: Biggerbrains.com

Elsevier za účelem podpory kariéry mladých vědců, tedy těm, jež nedávno získali titul PhD, v současnosti na něm pracují, či se ve vědě a výzkumu pohybují méně než pět let, vyvinul platformu Biggerbrains.com. Portál Biggerbrains je souborem znalostí, o něž se s vámi dělí zkušení
a etablovaní vědci a jež vám napomohou prezentovat vlastní myšlenky s větším důrazem a efektem. Platforma nabízí spolehlivé informace z mnoha tématických okruhů, mezi něž patří například kariérní postup či zaměstnání ve vědě a výzkumu. Přístup je zdarma – více informací naleznete na www.biggerbrains.com.


 

24.09.2012

Stránky