Skip directly to content

Vítejte v Elsevier Česká republika, Slovenská Republika

English language editing

Pokud jste se rozhodli publikovat v prestižním časopise, ale obáváte se, že vaše angličtina není dost dobrá, zkuste využít novou nabídku jazykových oprav. Kontroluje nejen gramatiku, ale i stylistické a logické chyby. Nástroj si můžete pořídit ve webovém obchodě Elsevieru http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageediting/

19.02.2015
W.Meester Seminář pro vydavatele odborných časopisů představil databázi Scopus

Přečtěte si článek, který shrnuje Seminář pro vydavatele odborných časopisů, který připravilo a realizovalo vydavatelství Elsevier pro české vydavatele v listopadu 2014. Účastnil se i vzácný host Wim Meester, hlavní manažer pro obsahovou náplň Scopusu. Článek je dostupný v časopise Ikaros http://ikaros.cz/seminar-pro-vydavatele-odbornych-casopisu-predstavil-databazicopus

28.01.2015
Připojte se k nám na Facebooku!

Buďte první, kdo se dozví o nejnovějším vývoji  našich produktů a služeb, stejně jako o našich současných
akcích a aktivitách. Využijte příležitosti k další komunikací s námi o aktuálních tématech. Přidejte se k nám na Facebooku nyní!

15.07.2016
Nové hodnoty CiteScore 2016 jsou tu!

Aktualizovali jsme metriku CiteScore a hodnoty CiteScore 2016 jsou nyní k dispozici! CiteScore je součástí koše metrik v Scopusu - je komplexní, transparentní, aktuální a zdarma. Komplexní: CiteScore je v zásadě podíl počtu citací na dokument, který titul obdrží za předchozí tři roky. Kalkuluje se pro všechny seriálové tituly v Scopusu - časopisy, knižní série, konferenční sborníky i obchodní série. Transparentní: počet citací i počet článků je klikatelný - rychle se dostanete k datům, ze kterých výpočet CiteScore vychází. Aktuální: k dispozici máte CiteScore Tracker, který aktualizujeme na měsíční bázi - můžete průběžně sledovat, jak se danému titulu daří. Zdarma: k metrice CiteScore má přístup kdokoli bez jakýchkoli dalších nákladů.

17.07.2017
Vláda České republiky schválila nový způsob hodnocení výzkumných organizací od roku 2017

Nové zásady hodnocení výzkumných organizací od roku 2017, které přinesou velké změny stávajícího systému, schválila vláda na svém zasedání ve středu 8. února 2017. Mezi základní principy nového systému hodnocení patří rozdělení výzkumných organizací (VO) na tři různé úrovně (úroveň národní nebo také centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení výzkumné organizace). Výzkumné organizace budou nově při hodnocení děleny na tři skupiny, konkrétně na vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR a na rezortní výzkumné organizace a organizace průmyslového výzkumu. Nový systém hodnocení bude zaváděn postupně v následujících třech letech. Bude probíhat pravidelné každoroční hodnocení výzkumných organizací a zároveň bude zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

10.02.2017
Prezentace ze semináře Efektivní výzkum a inovace v NTK

Seminář EFEKTIVNÍ VÝZKUM A INOVACE: Přímá cesta k informacím Chem-Bio-Med-Pharma, který se konal v NTK 5. 12.  2014 je za námi a vy se můžete podívat na fotografie a stáhnout si prezentace. Všem moc děkujeme za účast.

15.07.2016

Stránky