Skip directly to content

Vítejte v Elsevier Česká republika, Slovenská Republika

Česká hlava Špičkové vědecké projekty končí v koši. V ČR si věda s praxí nerozumí a miliardy na výzkum jsou promrhány.

Česká hlava podnikla terénní šetření příčin, proč investoři velkou část výsledků veřejných výzkumných organizací neaplikovali do praxe. Zjištění je nanejvýš znepokojující. Ačkoliv české vědecké týmy dosahují skvělých výsledků, narážejí na objektivní ekonomické bariéry, stav trhu, politickou situaci i nedostatek informací. Navíc zde neexistuje funkční nástroj, který by výzkum s praxí efektivně propojil. 

Celá tisková zpráva o výsledcích analýzy http://cz.elsevier.com/analyza-procesu-transformace-vysledku-vyzkumu-do-praxe

15.07.2016
Logo Scopus Nový návod k přidávání publikací do Scopus

Připravili jsme pro vás v čestině pokyny jak postupovat, když chcete navrhnout Scopusu, aby do databáze zařadil časopis nebo jinou seriálovou publikaci. Přečíst si jej můžete na stránce ZAŘAZENÍ ČASOPISU DO DATABÁZE SCOPUS.

 

15.07.2016
SJR Znáte SCImago Journal Rank (SJR)?

Do hodnocení výsledků VaVaI byl přidán indikátor SJR, který je generován z databáze Scopus. Přinášíme jednoduché a srozumitelné odpovědi na vaše otázky ohledně tohoto indikátoru. Najdete je v naší sekci Uživatelské příručky a informační materiály http://cz.elsevier.com/scimago-journal-rankjr

 

15.07.2016
Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013

Dne 24. 10. 2013 se v Ballingově sále Národní technické knihovny (NTK) uskutečnil třetí ročník semináře Open Access aneb Open your mind!. Seminář se pořádá pravidelně v rámci mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu (open access, OA) k výsledkům vědy a výzkumu Open Access Week.  K vidění byl také příspěvek L. Vavříkové o přístupu Elsevieru k OA a J. Jiráta na téma Gold Road na VŠCHT Praha.

15.07.2016
Jak být publikován: jsou dostupné nové webcasty!

Tyto Výukové webcasty diskutují následující témata:

-          Jak být publikován: Tato série webcastů nabízí rady pro přípravu Vašeho manuskriptu, strukturování článku a použití správného jazyka.

-          Jak recenzovat manuskript: V této sérii webcastů mluvíme o recenzním procesu, jak recenzovat manusript a jaká kritéria recenzent používá.

-          Úvod do odborného publikování: Tyto webcasty dále diskutují roli vydavatelů, příspěvek vědeckým a medicinským komunitám a fáze v publikačním cyklu.

-          Impact factor a další bibliometrické indikátory: Tento webcast Vám pomůže objevit více informací o řadě dostupných indikátorů a jak jsou použity pro měření
           významu časopisu a článku.

 

15.07.2016
Nový nástroj databáze Scopus: Oprava profilu autora

Součástí snahy zkvalitnit autorské profily v databázi Scopus vyvinul Elsevier jednoduchý nástroj - Průvodce opravou profilu autora (AFW – Author Feedback Wizard). Účelem tohoto nástroje jezjednodušitdosavadní postupy oprav autorských profilů do formy přijatelnější pro uživatele. AFW umožňuje autorům snadněji, přesněji a efektivněji měnit své profily. Průvodce Vás rychle navádí řadou otázek a možností, v nichž vždy zvolíte relevatní údaje.

Více informací ohledně použití AWF naleznete v české verzi krátkého online výukového programu zde.

17.09.2013

Stránky