Skip directly to content

Vítejte v Elsevier Česká republika, Slovenská Republika

Česká hlava Špičkové vědecké projekty končí v koši. V ČR si věda s praxí nerozumí a miliardy na výzkum jsou promrhány.

Česká hlava podnikla terénní šetření příčin, proč investoři velkou část výsledků veřejných výzkumných organizací neaplikovali do praxe. Zjištění je nanejvýš znepokojující. Ačkoliv české vědecké týmy dosahují skvělých výsledků, narážejí na objektivní ekonomické bariéry, stav trhu, politickou situaci i nedostatek informací. Navíc zde neexistuje funkční nástroj, který by výzkum s praxí efektivně propojil. 

Celá tisková zpráva o výsledcích analýzy http://cz.elsevier.com/analyza-procesu-transformace-vysledku-vyzkumu-do-praxe

15.07.2016
Logo Scopus Nový návod k přidávání publikací do Scopus

Připravili jsme pro vás v čestině pokyny jak postupovat, když chcete navrhnout Scopusu, aby do databáze zařadil časopis nebo jinou seriálovou publikaci. Přečíst si jej můžete na stránce ZAŘAZENÍ ČASOPISU DO DATABÁZE SCOPUS.

 

15.07.2016
SJR Znáte SCImago Journal Rank (SJR)?

Do hodnocení výsledků VaVaI byl přidán indikátor SJR, který je generován z databáze Scopus. Přinášíme jednoduché a srozumitelné odpovědi na vaše otázky ohledně tohoto indikátoru. Najdete je v naší sekci Uživatelské příručky a informační materiály http://cz.elsevier.com/scimago-journal-rankjr

 

15.07.2016
Pozvánka na webinář spuštění nových nástrojů k hodnocení výsledků výzkumu SciVal

Dovolte nám vás osobně pozvat na webinář, který představí zcela nové nástroje SciVal na hodnocení, srovnávání a analýzu spolupráce ve výzkumu na úrovni států, institucí, skupin výzkumníků a výzkumníků, případně tematických klastrů. Pozvánku s odkazem na registraci naleznete níže. Neváhejte ji přeposlat dalším kolegům a kolegyním, pro které by byl tento webinář zajímavý.

http://goo.gl/fD4uCL

15.07.2016
PF2014 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014! 15.07.2016
Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013

Dne 24. 10. 2013 se v Ballingově sále Národní technické knihovny (NTK) uskutečnil třetí ročník semináře Open Access aneb Open your mind!. Seminář se pořádá pravidelně v rámci mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu (open access, OA) k výsledkům vědy a výzkumu Open Access Week.  K vidění byl také příspěvek L. Vavříkové o přístupu Elsevieru k OA a J. Jiráta na téma Gold Road na VŠCHT Praha.

15.07.2016

Stránky