Skip directly to content

Vítejte v Elsevier Česká republika, Slovenská Republika

Školení

Rádi byste se zúčastnili chystaných školení na ScienceDirect a Scopus? Podívejte se do připravovaného plánu. 

15.07.2016
Open Access publikování s Elsevierem

Chcete se dozvědět více o přístupu firmy Elsevier k iniciativě Open Access? Přijďte si poslechnout prezentaci s názvem Open Access publikování s Elsevierem Mgr. Lucie Vavříkové, kterou přednese v NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ 24. října 2013, od 11:00, v rámci konference Open Access aneb Open your mind! 2013. 

Pro podrobnější informace navštivte prosím webové stránky:

http://www.techlib.cz/cs/2556-open-access-aneb-open-your-mind-2013/

Těšíme se na setkání s vámi!

15.07.2016
Elsevier poskytuje přístup do databáze Reaxys® pěti českým univerzitám. Unikátní nástroj hrazený z Evropských strukturálních fondů jim pomáhá optimalizaci výzkumu v oblasti chemie

Elsevier, přední světový poskytovatel informačních produktů a služeb v oblasti vědy, techniky a medicíny poskytne v letech 2013 - 2017 přístup pěti českým univerzitám do unikátní databáze Reaxysurčené pro výzkum v oblasti chemie. Přístupu bude k optimalizaci svého chemického výzkumu využívat Univerzita Pardubice, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Přístup do databáze po dobu pěti let je podpořen z Evropských strukturálních fondů,
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  

Pokrytí informačních potřeb pro oblast vědy, výzkumu a inovací v České republice není dosud řešeno systémovým způsobem, který by zajistil univerzitám dlouhodobou dostupnost kvalitních vědeckých informačních zdrojů z celého světa,“ říká prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice. „Financování prostřednictvím evropských strukturálních fondů pomohlo zajistit přístup k základní informační infrastruktuře pro výzkum a vývoj v oblasti chemie, chemického inženýrství a příbuzných oborech kladoucích důraz na udržitelný rozvoj, a otevřelo tak cestu ke změně,“ dodává prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Mgr. Iva Prochásková, odborný koordinátor projektu „Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj“ z Univerzity Pardubice dodává: „Obsah databáze Reaxys obsahuje jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů pro oblast chemie a příbuzné obory. Velmi nás těší, že byl po dobu následujících pěti let zajištěn přístup do databáze Reaxys pro těchto pět českých univerzit, neboť je nezbytnou součástí projektu.“      

Lucie Vavříková, manažerka společnosti Elsevier pro Českou republiku dodává: „Velmi nás těší, že máme možnost podpořit tyto univerzity prostřednictví nástroje Reaxys. Ráda bych zdůraznila, že se jedná o názorný příklad, kdy financování z evropských strukturálních fondů je využito k rozšíření přístupu do elektronických zdrojů. Můžeme tak inspirovat další země střední a východní Evropy v jejich snaze zlepšit výkonnost v oblasti výzkumu pomocí informační infrastruktury.

Reaxys je unikátním řešením pro vědecké pracovníky napříč všemi oblastmi chemie. Je klíčovým pilířem Elsevier Life Science Solutions, sady propojených řešení, která jsou pro vědce k dispozici na jednom centrálním místě.

 

# # #

O Reaxys®

Reaxys® je nástroj pro podporu výzkumu v oblasti chemie. Jedná se o unikátní chemickou faktografickou databázi, která nabízí nepřeberné množství informací z organické, organokovové, anorganické chemie a fyzikální chemie včetně plánování syntéz. Vědci v ní získají potřebné informace v jednom společném uživatelském rozhraní, jenž obsahuje relevantní zdrojové informace. Reaxys® reflektuje práci vědců a kontinuálně pracuje na rozšíření spolupráce s komunitou chemiků. Více informací najdete na oficiálních stránkách Reaxys.

Reaxys a ochranná známka Reaxys jsou vlastněny a chráněny společností Reed Elsevier Properties SAa používány na základě její licence.

15.07.2016
Britská vládní agentura pro podporu výzkumu a vývoje v technických a přírodních vědách (EPSRC) se rozhodla používat sadu nástrojů SciVal Suite a databázi Scopus společnosti Elsevier. Oba produkty slouží k podpoře vyhodnocení výzkumu Velké Británie

 

Elsevier, přední světový poskytovatel informačních produktů a služeb v oblasti vědy, techniky
a medicíny podepsal dohodu s EPSRC a poskytl jí tak přístup k nástrojům SciVal Spotlight, SciVal Strata a databázi Scopus. EPSRC bude používat tyto informační produkty a nástroje k podpoře hodnocení dopadu britského výzkumu v oblasti technických a fyzikálních věd.

EPSRC je jednou z největších výzkumných rad Velké Británie a zároveň je také členem Vědecké rady Spojeného království (RCUK). Rada se rozhodla používat tyto produkty a nástroje vzhledem ke  komplexnosti poskytovaných dat a vhledu do výzkumu skrze tzv. kompetence nástroje SciVal Spotlight nebo na základě tradičního systému klasifikace časopisů.

„Jsme velmi potěšeni, že se EPSRC rozhodla využívat řešení SciVal a databázi Scopus,“ řekl Nick Fowler, ředitel pro oblast akademických a vládních institucí ve společnosti Elsevier. „Společnost Elsevier si klade za cíl pomáhat orgánům, které se zabývají financováním výzkumu, a také výzkumným institucím v jejich rozvoji a realizaci vlastních výzkumných strategií a tím zároveň maximalizovat výsledky investic do rozvoje výzkumu.“

 

 

O EPSRC

Britská vládní agentura pro podporu výzkumu a vývoje v technických a přírodních vědách (EPSRC)je ve Velké Británii hlavní agenturou pro financování výzkumu v oblasti technických a přírodních věd. Ročně EPSRC investuje do výzkumu a postgraduálního vzdělávání kolem 800 milionů liber především za účelem rozvoje technologií nové generace. Její pole působnosti sahá od informačních technologií po stavitelství, od matematiky po vědy o materiálech. Tento výzkum tvoří základ pro budoucí ekonomický rozvoj Velké Británie a slouží k celkovému zlepšení zdraví obyvatel, životního stylu a kultury. EPSRC spolupracuje s dalšími výzkumnými radami a je odpovědná i za ostatní oblasti výzkumu. Výzkumné rady pracují kolektivně na otázkách společného zájmu prostřednictvím Výzkumných rad Velké Británie. (http://www.epsrc.ac.uk)

O sadě nástrojů SciVal Suite společnosti Elsevier

Sada nástrojů SciVal Suite společnosti Elsevier podporuje jak akademický, tak  vládní sektor v hodnocení výzkumu a ve vytváření a provádění výzkumných strategií, které mají za cíl podpořit a optimalizovat stávající vědeckou výkonost a tím zajistit rozvoj výzkumu ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Nástroje sady SciVal jsou založeny na databázi Scopus®, uznávaného zdroje bibliometrických dat společnosti Elsevier, a přináší inovativní a zároveň důvěryhodná řešení. Současná nabídka zahrnuje: SciVal Spotlight™, strategický nástroj, který generuje unikátní institucionální a národní mapy stávajících a nově vznikajících výzkumných kompetencí, založené na interdisciplinárním pohledu na současnou výkonnost; SciVal Funding™, online řešení, jež na základě předvyplněných profilů a dosud získaných grantů doporučuje nové  možnosti financování z grantů; SciVal Strata™, nástroj pro měření výkonnosti výzkumu, který nabízí uživatelům flexibilně sestavit, srovnávat a hodnotit týmy i jednotlivce proti zvoleným měřítkům nebo za použití řady indikátorů založených na datech z databáze Scopus; a SciVal Experts, aplikace založená na sémantickém vyhledávání, které umožňuje identifikovat experty a pracoviště věnující se konkrétní oblasti výzkumu a podporuje tak spolupráci v rámci instituce i mezi organizacemi. (www.scival.com)

 

O Scopus

Z pohledu světové odborné literatury je Scopus největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury. Databáze Scopus, jejíž chytré nástroje slouží ke sledování, analýze a vizualizaci výzkumu, byla navržena a vyvinuta za přispění více než 500 uživatelů a knihovníků po celém světě. Tato unikátní databáze obsahuje abstrakty a odkazy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů od více než
5 000 vydavatelů po celém světě, což přináší široké pokrytí různých vědeckých disciplín. Databáze Scopus je díky přímým odkazům na plné texty článků, knihovnickým zdrojům a dalším aplikacím jako je například systém pro správu bibliografických referencí, rychlejší, jednodušší a pohodlnější, než kterýkoli jiný podobný nástroj. www.scopus.com

O Elsevier

Elsevier je předním světovým poskytovatelem vědeckých, technických a medicínských informačních produktů a služeb. Společnost spolupracuje s celosvětovými vědeckými a zdravotnickými komunitami, publikuje více než 2 000 časopisů včetně The Lancet a Cell. Vydala již téměř 20 000 knižních titulů včetně hlavních referenčních děl od Mosby a Saunders. Mezi online řešení Elsevier patří ScienceDirect, Scopus, Reaxys, ClinicalKey a Mosby's Nursing Suite, které zvyšují produktivitu výzkumníků a odborníků v oblasti zdravotnictví. Současně nabízí sadu nástrojů SciVal a MEDai's Pinpoint Review, které pomáhají výzkumným a zdravotnickým institucím dosáhnout lepších výsledků s efektivněji vynaloženými náklady.

Elsevier se sídlem v Amsterdamu zaměstnává na 7 000 zaměstnanců po celém světě. Společnost je součástí Reed Elsevier Group PLC, předního světového poskytovatele profesionálních informačních řešení v oblasti vědy, medicíny, práva a rizik, a také podnikatelských sektorů, které jsou společným vlastnictvím Reed Elsevier PLC a Reed Elsevier NV. Burzovní symboly jsou REN (Euronext Amsterdam), REL (London Stock Exchange), RUK a ENL (New York Stock Exchange).

15.07.2016
Ruská vláda začíná používat Scopus pro národní hodnocení výzkumu

 

Scopus použit jako evaluační nástroj v rámci ruského státního programu “Science and Technology Development 2013-2020”

MoskvaElsevier, přední světový poskytovatel informačních produktů a služeb v oblasti vědy, techniky a medicíny, dnes oznámil, že ruská vláda oficiálně zvolila Scopus jako nástroj pro hodnocení národního výzkumu. Měření výkonnosti výzkumu tvoří významnou část ruského státního programu “Science and Technology Development in 2013-2020”, jak prohlásil ministerský předseda Dimitrij Medveděv v r. 2012.

Cílem ruského státního programu “Science and Technology Development in 2013-2020” je vytvořit fungující a mezinárodně konkurenceschopný sektor vědy a výzkumu, v němž jsou snahy modernizovat ekonomiku podporovány vědou, technologiemi a inovacemi. V programu je kladen důraz na hodnocení výzkumu, měřené nejen kvantitou, ale i kvalitou výstupu výzkumu. Díky použití dat Scopusu bude ruská vláda schopná zmapovat národní výzkumný prostor a porovnat jej s ostatními státy.

Ivan Sterligov (Director of Center of Situational Analysis at Russia’s Ministry of Education and Science) poznamenal: „Náš státní program se zaměřuje na vytvoření inovativní, zabezpečené infrastruktury pro ruskou vědu a zvýšení efektivnosti našeho základního i aplikovaného výzkumu. To nám dovolí alokovat finanční zdroje pro prioritní oblasti vědy a technologií. Jako široce uznávaný a důvěryhodný zdroj vědeckých dat nám Scopus pomůže definovat efektivní kritéria pro tento účel.“

Igor Osipov, PhD (Elsevier Regional Director for Russia and Belarus) řekl, “Elsevier je poctěn dalším rozvojem jeho spolupráce s ruskou vládou. Scopus zajistí základní data pro hodnocení výstupů výzkumu v Rusku strategickým, progresivním způsobem. Považujeme spuštění programu ministerským předsedou Dimitrijem Medveděvem za milník v reformě vědy a vzdělávání a za významný krok směrem ke kvalitním hodnotícím datům pro ruské výzkumníky i manažery výzkumu, jak v Rusku, tak v mezinárodním kontextu.“ 

15.07.2016
Elsevier a NWO spolupracují na zlepšení excelence výzkumu v Nizozemí

Smlouva o pětiletém přístupu k produktům Reviewer Finder a Scopus® firmy Elsevier

Amsterdam  – Elsevier, přední světový poskytovatel informačních produktů a služeb v oblasti vědy, techniky a medicíny, a Nizozemská organizace pro vědecký výzkum (NWO), dnes oznámili svou spolupráci pětiletou smlouvou o přístupu k produktům Reviewer Finder a Scopus firmy Elsevier, které dále zlepší hodnotící proces grantových žádostí prováděný NWO. 

Mise NWO, jako hlavní grantové agentury Nizozemí, je aktivně přispívat k růstu nizozemské vědy pomocí strukturálních i postupných investic do vědců světové kategorie a do excelence výzkumu. Pomocí produktu Reviewer Finder, části sady nástrojů SciVal® firmy Elsevier, bude NWO efektivněji identifikovat nejvhodnější recencenty pro hodnocení grantových žádostí. Navíc bude Reviewer Finder pomáhat NWO identifikovat možné střety zájmů mezi potenciálními hodnotiteli a žadateli a zajišťovat tak, že žádosti budou recenzovány nejvhodnějšími experty. Se Scopusem bude mít NWO přístup k největší abstraktové a citační databázi recenzované odborné literatury (téměř 20500 časopisů od více jak 5000 vydavatelů z celého světa) a zajišťovat tak rozšířený pohled na světový recenzovaný publikovaný výzkum.

„Pro určité oblasti výzkumu je Reviewer Finder velmi efektivní cestou pro hledání nejvhodnějších expertů pro hodnocení grantových žádostí a pomůže nám zkrátit čas hodnocení a zlepšit naše schopnosti soustředit se na excelenci výzkumu“, řekl Mr. Cas Maessen (Senior Policy Officer v NWO). „Přes náš výzkumný program financujeme tisíce špičkových výzkumníků na univerzitách a v institucích napříč Nizozemím a řídíme tak směr nizozemského výzkumu. Vybírání nejlepších výzkumných projektů je kritické v tomto procesu, a tudíž vyžaduje dostupnost nejlepších nástrojů.“

„Jsme velmi potěšeni, že hlavní grantová agentura jako NWO si vybrala využití našich analytických nástrojů“, řekl Nick Fowler (Managing Director A&G Institutional Markets at Elsevier). “Snažíme se doručit vhled a nástroje, které pomůžou hlavním grantovým agenturám a výzkumným institucím alokovat jejich zdroje a dosáhnout požadovaných výstupů výzkumu co nejefektivnějším způsobem.”

15.07.2016

Stránky