Skip directly to content

O nás

Elsevier v  současné době v České republice podporuje více než 90 akademických institucí a vědeckých organizací tím, že umožňuje přístup k vysoce kvalitním vědeckým publikacím na plnotextové platformě ScienceDirect, jež je nejrozsáhlejší databází odborné recenzované literatury na světě. Kromě toho mohou čeští vědci využívat také přístupu k databázi Scopus – přední světové databázi abstraktů a citací, umožňujícím odborníkům sledovat, kým jsou citováni, či využívat bibliometrická data k obhajobě žádostí o grantové příspěvky. Naproti tomu knihovníci mohou Scopus používat jako prostředek k analýze citovanosti článků a výsledky analýz následně předkládat jako podklady pro rozhodovací procesy managementu. Databáze Scopus je také často využívána pro hodnocení vědy a výzkumu. Čeští vědci navíc získávají body do národního hodnocení výzkumu za každý článek, který je obsažen  v databázi Scopus. Přístup k oběma databázím – ScienceDirect a Scopus – je poskytován na základě konsorciální licence financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Několik dalších českých institucí disponuje přístupem k řešení Reaxys – naší webové databázi chemických látek, reakcí a postupů a dalších funkcí.

Výsledkem našeho úsilí je fakt, že počet stažených článků za  několik posledních let v České republice  se významně zvýšil, což mělo zároveň i pozitivní dopad na množství publikovaných českých vědeckých článků. V porovnání s dalšími státy střední a východní Evropy se tak Česká republika podle počtu publikovaných článků řadí  na třetí místo.

Historie

Elsevier – jako moderní vydavatelská společnost – byl založen v roce 1880. Z malého nizozemského vydavatelství, zaměřeného výhradně na odbornou literaturu, se Elsevier vypracoval v mezinárodní multimediální vydavatelskou organizaci, s více než 20 000 produkty pro vzdělávácí, výzkumnou a zdravotnickou komunitu po celém světě. Název Elsevier byl přejat ze jména rodu Elzevierů – rodiny, provozující původní vydavatelství od roku 1580.

Dějiny Elsevier jsou protkány řadou úspěšných spoluprací, které napomohli rozvoji vědy a výzkumu. Tyto spolupráce se skupinou vizionářů – mimo jiné například
 i s Julesem Vernem či Stephenem W. Hawkingem – vedla k vytvoření pevných základů vydavatelské činnosti  v oblasti vědy a medicíny.

Blízká spolupráce české vědecké obce a Elsevier trvá déle než deset let. Jejím výsledkem je trvale vzrůstající počet vědců a výzkumníků, kteří mají přístup k  obsahu vysoké kvality našich databází.

Naše poslání

Naším záměrem je co nejlépe sloužit potřebám a požadavkům vědců, knihovníků, manažerů výzkumu
a veřejných činitelů a poskytovat jim – jako členům celosvětové vědecké komunity –co nejlepší možnou podporu. I proto jsme v České republice  nedávno investovali  do lidských zdrojů a zřídíli místní pozici, kterou zastává  Lucie Vavříková. Jelikož je Lucie dlouhodobě a úzce propojena s českou vědeckou i knihovnickou obcí, doufáme, že se nám podaří  co nejlépe porozumět vašim potřebám a zároveň vyhovět vašim požadavkům.

Dále se snažíme o rozšíření přístupu k vysoce kvalitním vědeckým informacím, což dokládá zvyšující se počet uživatelů předních světových databází ScienceDirect a Scopus.

Rozšíření přístupu k vědeckým informacím  také souvisí s našim cílem pomoci českým vědcům zviditelnit se na světové úrovni. K dosažení tohoto cíle podnikáme množství aktivit. S podporou editorů celosvětově etablovaných a vysoce oceňovaných magazínů organizujeme populární workshopy s názvem „Jak zvýšit šanci být publikován“. V průběhu těchto přednášek vysvětlujeme podstatu různých aspektů, na něž je nutno brát ohledy v případě, že máte v úmyslu publikovat své články v kvalitních mezinárodních časopisech. České redaktory podněcujeme k navržení svých časopisů k zařazení do nejrozsáhlejší databáze abstraktů a citací na světě – Scopus. Také touto formou se snažíme přispět ke zviditelnění české vědy. Více informací na toto téma vám poskytne manažerka rozvoje vztahu se zákazníky – Lucie  Boudová.

V době narůstající konkurence, snižování finančních prostředků a rychle se měnícího prostředí management potřebuje k navržení úspěšné strategie výzkumu dané instituce či grantové organizace co nejpřesnější údaje. Elsevier se snaží poskytovat nástroje a vysoce kvalitní informace, napomáhající hodnotit, navrhovat a realizovat účinné strategie výzkumu.