Skip directly to content

Řešení

ScienceDirect je přední plnotextovou vědeckou databází, obsahující jednotlivé články a kapitoly z více než 2 500 recenzovaných časopisů a 10 000 knih. V současné době obsahuje databáze více než 11 miliónů článků či kapitol, přičemž množství těchto informací roste rychlostí téměř 0,5 miliónu přidaných položek za rok.
Další informace:  
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
 

Navštivte produkt

ScienceDirect eBooks
Více než 5 300 monografií, knižních sérií, příruček a referenčních děl pokrývající všechny vědecké disciplíny, včetně těch, v nichž publikují renomovaná vydavatelství jako Pergamon a Academic Press, je nyní integrováno do ScienceDirect společně s články z časopisů.
Další informace:  
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/ebooks
Kontakt:  Pavel Milasevic (v angličtině, polštině, ruštině či litevštině).

Navštivte produkt

Scopus je nejrozsáhlejší databází abstraktů a citací odborné recenzované literatury a kvalitních webových zdrojů. Vysoký důraz dává na funkce umožňující sledování, analyzování a vizualizaci výzkumu. Je navržen tak, aby pomáhal vědcům nalézt přesně to, co potřebují. Rychlý, jednoduchý a komplexní – Scopus představuje spolehlivý nástroj, určený k přesnému vyhledávání v odborné literatuře.
Další informace: 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
Kontakt:  Krzysztof Szymański (v angličtině nebo polštině).

Navštivte produkt

SciVal představuje komplexní sadu řešení, navrženou k využívání manažery různorodých institucí. Je kombinací webových nástrojů hodnotících efektivitu, plánování a financování, jež umožňují navrhovat, realizovat a analyzovat jednotlivé výzkumné strategie.
Další informace : 
https://www.elsevier.com/solutions/scival
Kontakt:  Krzysztof Szymański (v angličtině nebo polštině).

Navštivte produkt
SciVal logo

SciVal Funding
Jedná se o inovativní webový nástroj sloužící k vyhledávání příležitostí a získávání znalostí vedoucích k úspěšnému žádání o granty.

Další informace:  https://www.elsevier.com/solutions/scival-funding
Kontakt: Krzysztof Szymański (v angličtině nebo polštině).

Navštivte produkt
Pure logo

PURE
Toto řešení umožňuje komplexní management výzkumných informací. Pure pomáhá usnadnit rozhodování managementu výzkumu shromažďováním a analýzou ověřených výzkumných informací na jednom místě a v reálném čase. Za pomoci Pure můžete spravovat životní cyklus výzkumného grantu včetně pracovních postupů, financování a nakonec i případná ocenění či související projekty. 
Další informace: 
https://www.elsevier.com/solutions/pure .

Navštivte produkt
Pure experts portal

Pure Experts Portal (dříve SciVal Experts) je portál vědeckých expertů, připravený za použití nejhodnotnějších dat, jejichž shromažďování je však zároveň nejkomplikovanější – data o dlouhodobé publikační historii. Plně integrovaný informační systém výzkumu vám umožní vytvářet reporty, provádět hodnocení výkonu, správu profilů vědeckých pracovníků a další.
Další informace:  
http://www.elsevier.com/online-tools/research-intelligence/products-andervices/pure/expertsportal
Kontakt: Krzysztof Szymański (v angličtině nebo polštině).

Embase logo

Se svými 24 milióny indexovaných záznamů a více než 7 600 indexovanými odbornými časopisy tvoří Embase univerzální a mnohoúčelovou abstraktovou databázi s podrobnými rejstříky zahrnující nejvýznamnější publikace z oblasti biomedicíny od roku 1947 po současnost.
Další informace: 
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research 
Kontakt:  Piotr Golkiewicz (v angličtině nebo polštině).

Navštivte produkt
Engineering Village Logo

Engineering Village představuje platformupro vyhledávání informací, určenou zejména pro inženýry. V rámci jediného rozhraní mohou vědci získat přístup k nejvýznamnějším údajům z oblasti technických oborů. Engineering Village je často prvním místem, kde uživatelé najdou odpovědi na své otázky, od obecných k podrobným, od základních ke komplexním. Kvalitní vyhledávácí nástroj, kombinovaný s příjemným uživatelským prostředím, napomáhá efektivitnímu výzkumu. Uživatelé získávají komplexnější pohled na informace, a to především díky webovým odkazům k záznamům a plnotextovým materiálům.
Další informace: 
https://www.elsevier.com/solutions/engineering-village
Kontaktujte nás zde

Navštivte produkt

Reaxys představuje jedinečné webové řešení pro chemii. Slouží jako pomocný prostředek pro výzkum usnadňující nalezení informací díky propojení vyhledávání chemických reakcí a jednotlivých reaktantů, plánování syntézy a chemických zdrojů.
Další informace: 
https://www.elsevier.com/solutions/reaxys 
Kontakt:  Kontakt:  Piotr Golkiewicz (v angličtině nebo polštině)..

Navštivte produkt

Reaxys Medicinal Chemistry kombinuje největší a nejlépe organizovanou databázi v oblasti farmaceutické chemie na světě se speciálními nástroji tak, aby umožnila nahlédnout do sady výsledků a umožnila data exportovat nebo sdílet. Tento nástroj urychluje v počáteční fázi rozhodnutí o navrhovaném léku.  Reaxys Medicinal Chemistry je, s obsahem 5 milionů chemických sloučenin, 9000 farmaceutických účinků a téměř 20 milionů dat o biologické aktivitě, to jediné, co budete potřebovat. Chcete-li ještě více posílit svůj výzkum, můžete propojit Reaxys Medicinal Chemistry s Reaxysem, který umožňuje hluboké zkoumání struktur a fyzikálně-chemických vlastností látek, čímž si výrazně rozšíříte množství dostupných zdrojů.
Další informace: 
https://www.elsevier.com/solutions/reaxys
Kontakt:  Piotr Golkiewicz (v angličtině nebo polštině).

Navštivte produkt

Mendeley je referenční manažer umožňujicí správu, čtení, sdílení, anotovaní a citování vašich vědeckých dokumentů. Navíc nabízí síť akademických pracovníků, obsahující 3 miliony uživatelů, s možností propojení vědců pracujících na podobných projektech, dále také sleduje výzkumné trendy a statistiky. Utváří sdílenou uživatelskou databázi s unikátní vrstvou informací ze sociálního výzkumu a otevřeným APIMendeley je ZDARMA. Placená je jen institucionální verze. 
Další informace: https://www.elsevier.com/solutions/mendeley .
Kontakt:  Lucie Boudová 

 

Navštivte produkt

Knovel je aplikace založená na cloudovém řešení, která integruje technické informace s analytickými a vyhledávacími nástroji, které umožňují řídit inovace a poskytují odpovědi jimž mohou inženýři důvěřovat. Knovel nabízí technické informace, analytické nástroje a silné vyhledávání připravené speciálně pro inženýry tak, aby šetřil jejich čas i nákladný redesign a umožnil rychlejší průnik na trh. 
Další informace: https://www.elsevier.com/solutions/knovel-engineering-information
Kontaktujte nás zde

Navštivte produkt