Skip directly to content

Informace pro autory

Naším hlavním zájmem je podporovat a podněcovat vědce k psaní článků, jejich publikování a šíření nejnovějších poznatků a informací z oblasti vědy, techniky a medicíny (STM – Science, Technics, Medicine). Za hlavní prostředek realizace tohoto záměru a propagace vědy považujeme navázání partnerské spolupráce s vědci a výzkumníky. Snažíme se naplňovat potřeby vědců a pomáhat jim tak v budování kariéry.

How to get published ... aneb co dělat, aby moje články byly publikovány?

How to review manuscripts ... aneb jak správně zhodnotit rukopis?

Research and publishing ethics ... aneb pojďme si říct něco o etice.

Prezentace ze Semináře pro vydavatele odborných časopisů, konaném dne 18. 11. 2014.
Více: zobrazit
Prezentace ze Semináře pro vydavatele odborných časopisů, konaném dne 18. 11. 2014.
Více: zobrazit
Prezentace ze Semináře pro vydavatele odborných časopisů, konaném dne 18. 11. 2014.
Více: zobrazit
Tyto Výukové webcasty diskutují následující témata:-          Jak být publikován: Tato série webcastů nabízí rady pro přípravu Vašeho manuskriptu, strukturování článku a použití správného jazyka.-          Jak recenzovat manuskript: V této sérii webcastů mluvíme o recenzním procesu, jak recenzovat...
Více: zobrazit
Se zvyšující se oblibou ve vydávání textů online souvisejí také vzrůstající požadavky na inovace v oblasti publikačních modelů, zaměřených zejména na jednotlivé články, místo celých čísel časopisů. Model publikování založený na článcích (Article Based Publishing) byl představen před dvěma lety a spočívá v přiřazení citačních dat k jednotlivým článkům, bez čekání na kompletnost čísla...
Více: zobrazit
Elsevier Ethics Web Site Image
V dnešní době je již nezbytnou samozřejmostí, aby angličtina, používaná v textech, byla na skutečně vysoké úrovni. Výzkum samotný může být klíčový, nicméně nekvalitní překladdo angličtiny bývá častou příčinou oddálení publikace, či dokonce jejího prvotního zamítnutí.Pokud jako autor potřebujete pomoci s angličtinou ve své práci, zredigujeme váš rukopis během pěti pracovních dnů. Nabízíme:...
Více: zobrazit
Pile of words representing: Elsevier English Language Editing Service
Součástí snahy zkvalitnit autorské profily v databázi Scopus vyvinul Elsevier jednoduchý nástroj - Průvodce opravou profilu autora (AFW – Author Feedback Wizard). Účelem tohoto nástroje jezjednodušitdosavadní postupy oprav autorských profilů do formy přijatelnější pro uživatele. AFW umožňuje autorům snadněji, přesněji a efektivněji měnit své profily. Průvodce Vás rychle navádí řadou otázek a...
Více: zobrazit
Workshop je uspořádán především pro mladé vědce a studenty PhD, kterým přináší hodnotné tipy, týkající se zvýšení šance na otištění jejich prací v kvalitních světových časopisech. Ačkoliv workshopy pořádá a organizuje Elsevier, pro přednášku samotnou zveme nezávislé experty z významných mezinárodních časopisů. Ti pak vedou diskuzi na témata, jako jsou výběr správného magazínu, hodnocení časopisů...
Více: zobrazit