Skip directly to content

ZAŘAZENÍ ČASOPISU DO DATABÁZE SCOPUS

Základní informace pro podání návrhu.


 

Formulář pro podání návrhu (Suggestion form):

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm

Přihlášení sborníků, knižních a jiných seriálových publikací:

Pravidla se neliší, podává se na stejném formuláři. Lze přihlásit jen publikaci s ISSN, která vychází pravidelně, nikoliv individuální sborník vydaný jako kniha bez pokračování.*

Doba hodnocení: 

Několik měsíců až 1 rok, ve výjimečných případech i déle

Dotazy k hodnocení: 

Pište v angličtině na titlesuggestion@scopus.com.

Seznam časopisů v databázi Scopus:

Scopus Source List

Původní informace v angličtině zde: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-andelection

Pre-evaluační formulář pro časopisy do Scopusu:

Pre-evaluace je proces, při kterém zkušení pracovníci z našeho týmu předem zkontrolují dodržení kritérií a poskytnou radu v případě, že není vše v pořádku. Kvalita obsahu se nicméně stále kontroluje až po úspěšném přijetí titulu do akceptačního procesu. Tedy i když projdete uspěšně pre-evaluačním procesem, stále je možnost, že časopis bude odmítnut při obsahové kontrole. S tím je potřeba počítat.

Samotný proces je velice snadný. Stačí vyplnit pre-evaluační formulář, který je dostupný zde https://goo.gl/forms/ZRpOSAG1SHNooL0v1.

 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K HODNOCENÍ

 1. recenzovaný obsah

 2. ISSN

 3. anglický abstrakt

 4. reference v latince

 5. prohlášení k publikační etice

Titul nebude přijat k hodnocení pokud nebudou splněna všechna minimální kritéria.
Více k publikační etice níže.


KRITÉRIA HODNOCENÍ

Roli hrají zejména dva hlavní prvky - mezinárodní dosah titulu a kvalita obsahu včetně pravidelné kontroly jejího udržení a zvyšování. Kvalita je důležité zejména ve spojení s pozicí časopisu na mezinárodní scéně. Regionální a další specializované tituly se mohou dostat ke světovému publiku právě díky strategii zaměřené na kvalitu a globální dosah.

Je doporučováno, aby byl titul publikován alespoň 2 roky před návrhem, protože CSAB si vyhrazuje právo titul odmítnout pokud je historie publikování příliš krátká.

Titul také musí mít webovou stránku včetně anglické verze s relevantními informacemi o titulu. Pokud ji mít nebude, nemůže být titul přijat k hodnocení.

Kategorie Kritéria

Politika časopisu

Přesvědčivé redakční koncepce/politika

Úroveň peer-review

Rozmanitost původu editorů

Rozmanitost původu autorů

Obsah

Příspěvek k rozvoji oboru

Srozumitelnost abstraktů

Soulad s názvem a cílem časopisu

Čitelnost článků

Reputace časopisu

Citovanost článků časopisu ve Scopus
Pozice editorů

Pravidelnost Žádná zpoždění nebo  přerušení v edičním plánu
Dostupnost

Obsah dostupný online

Homepage webu časopisu dostupná v angličtině

Kvalita homepage

 

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY A POTŘEBNÉ INFORMACE
Informace potřebné k podání jsou popsány ve formuláři Submission form, zde uvádíme jejich souhrn:

 1. Budete potřebovat hodně specifické údaje o titulu např. kdy začal vycházet, jestli prošel nějakými změnami, všechny editory a zástupce vydavatele, periodicitu, průměrný počet vědeckých článků a review článků publikovaných za rok, zaindexování titulu v jiné bibliografické databází atd. Připravte si tyto údaje předem.

 2. Budete požádáni o vložení ukázkových článků v PDF. Bez toho není možné dokončit a odeslat formulář.

 3. Pro posuzování je klíčový aktuální obsah. Budete tedy požádáni o upload 3 posledních čísel, pokud by to nebylo možné tak 9 ukázkových článků a obsahu z posledního čísla. Dokumenty musí být v PDF nebo ve formátu Microsoft Word.

 4. Ukázkové časopisy musí obsahovat abstrakt v angličtině. Tituly bez anglického abstraktu nebudou akceptovány.

 5. Maximum dokumentů, které můžete vložit je 10.

 6. Vkládejte pouze research nebo review články. Ostatní typy článků nejsou akceptovány.

 7. Prosím neposílejte žádné čísla časopisů v PDF či jiném formátu emailem. Přijaty jsou pouze návrhy zaslané formulářem.

 8. Maximální velikost dokumentů k uploadu je 10MB.


ZPŮSOB A PRŮBĚH HODNOCENÍ
Hodnocení probíhá ve dvou krocích:

 1. Kontrola splnění minimánlních kritérií – STEP

 2. Hodnocení odbornou radou CSAB

 
STEP (Scopus Title Evaluation Platform)
Od roku 2009 používá Elsevier pro hodnocení a evaluaci navrhovaných časopisů k zařazení do SCOPUS systém STEP (Scopus Title Evaluation Platform). Hlavní úkol STEPu je ověřit splnění minimálních kritérií a získat co nejvíce informací o navrhovaném titulu pro CSAB.

CSAB (Content Selection and Advisory Board)
CSAB je nezávislá hodnotitelská a má okolo 40 členů. Hodnotí u titulů kvantitativní i kvalitativní kritéria, výběr je částečně založen na vzorových dokumentech z titulu.

V hodnocení CSAB je časopis detailně zkoumán, např. historické informace o vydávání titulu, strategie časopisu, publikační politika, etické zásady atd. Pokud by skupině hodnotitelů přesto něco chybělo nebo by shledali užitečné ještě další informace, mohou si je vyžádat.
 

VÝSLEDEK HODNOCENÍ
Výsledek zhodnocení může být trojí:

 1. Úplné přijetí

 2. Částečné odmítnutí - je možné dle doporučení vybrané prvky poupravit a po stanoveném době znovu požádat o přijetí

 3. Úplné odmítnutí - stává se zřídka, zejména při velmi vážných etických publikačních problémech

 
Scopus poskytuje podrobnou zpětnou vazbu každému žadateli. Hodnocení si uschovejte, zejména informace o době, kdy můžete časopis znovu navrhnout k přijetí.

PUBLIKAČNÍ ETIKA (Publication Ethics Statement)
Prohlášení a zásadách publkační etiky časopisu je minimálním kritériem a bez něj nebude časopis přijat k hodnocení. Databáze Scopus a její producent Elsevier nemůže být zodpovědný za obsah třetích stran, zodpovědnost za prevenci i za správné publikování a dodržování publikační etiky má každý autor, editor, recenzent vydavatel a instituce, která titul zaštiťuje.

Příklady prohlášení je možné nalézt na stránkách časopisů, které jsou do databáze Scopus zařazeny.

Největší vydavatelé zveřejňují souhrnné prohlášení o shodě na svých webových stránkách, viz např. Elsevier

Řada průmyslových organizací, zejména Committee on Publication Ethics (COPE), the World Association of Medical Editors (WAME), the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), and Consolidated Standards Of Reporting Trials (Consort) zveřejňuje souhrnné pokyny a rady, které lze snadno přijmout a přizpůsobit všem časopisům a vydavatelům.

Pro více informací o významu etiky ve výzkumu a publikace, viz také: http://www.ethics.elsevier.com/ a to Webinar (http://mediazone.brighttalk.com/event/ReedElsevier/0ef41260a5-6663-intro).

FAQ

Odpovědi na nejčastější otázky v oblasti role editora jsou dostupné na této adrese  Role of an Editor
Odpovědi na nejčastější otázky v oblasti celého procesu výběru obsahu jsou dostupné na této adrese Content Selection Process
 

DALŠÍ

Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na titlesuggestion@scopus.com.
Další informace v angličtině najdete na:
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-andelection
http://suggestor.step.scopus.com/help.cfm
http://ethics.elsevier.com
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection

Pozn.:
*V současné chvíli se pracuje na projektu rozšíření přijímání sborníků z konference do Scopus, především z oblastí technických věd. Výběr je založen na ověřených seznamech renomovaných sborníků z konferencí. Bohužel sborníky z individuáních konferencí nemohou být navrženy. Nicméně, je možné navrhnout seriálový sborník (tj. ty, které mají registrovanou ISSN).

 

Přílohu soubor: